Rośliny wodne

Zapraszamy do zakupu roślin wodnych, sprzedaż rozpoczynamy od 10 kwietnia. Sprzedaż roślin wodnych wprowadziliśmy w związku z umową o dofinansowanie nr 00002-6523.2-SW1110027/17 z dnia 27.10.2017r. pt. „Wprowadzenie nowych usług w gospodarstwie rolno rybackim Złota Rybka, jakim jest sprzedaż roślin wodnych” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” dla priorytetu IV - działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja. Dofinansowanie zostało przyznane przez Lokalną Grupę Rybacką LGR KASZUBY.

W naszej ofercie znajdą Państwo nasze rodzime gatunki roślin wodnych.
Szczegółowe informacje udzieli Barbara Sieczkowska Siemieniuk – 606 926 035