Mobilne laboratorium

W związku z realizacją operacji w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w zakresie „Zakup profesjonalnych urządzeń do lokalizacji i usuwania źródeł zanieczyszczeń ekosystemów wodnych.” objętego osią priorytetową 4, w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013”

Gospodarstwo Rolno Rybackie „Złota Rybka” zakupiło profesjonalny sprzęt do wykrywania źródeł zanieczyszczeń. W ramach umów partnerskich z Gminą Sierakowice, Komisariatem Policji w Sierakowicach, oraz zespołem Szkół w Tuchlinie, zostaną przebadane zbiorniki wodne wraz z dopływającymi do nich ciekami według harmonogramu zamieszczonego poniżej.

Do zbiorników wodnych oraz cieków zostaną opracowane mapy.

Zapraszamy do śledzenia postępów projektu na Naszej stronie.

Rozpoczęcie projektu przewiduje się na dzień 22 kwietnia 2015r.

Sprzęt wykorzystywany do badań:

  • Echo sondaz GPS: urządzenie potrzebne do tworzenia map dna zbiorników wodnych;
  • Miernik Wieloparametrowy: pozwala na szybkie poznanie parametrów wody, takich jak natlenienie wody, ph, zasolenie, umożliwia to lokalizację miejsca wpływu ścieków;
  • Kamera termowizyjna: temperatura ścieków jaki rozkładających się odpadów jest wyższa od temperatury otoczenia (wody) przez co można zidentyfikować niezauważalne gołym okiem źródła zanieczyszczeń oraz wysypiska;
  • GPS z oprogramowaniem: pozwala na dokładne oznaczenie na mapie miejsca ujścia ścieków, pozwoli to na późniejsze oszacowanie wielkości obszaru zanieczyszczonego i naniesienie danych na mapę.
  • Mikroskop i sprzęt do poboru prób: w momencie konieczności przeprowadzenia badań laboratoryjnych, sprzęt pozwoli pobrać zabezpieczyć na czas transportu próby do laboratorium.
  • Ponton, silnik, przyczepka, samochód: działanie w terenie wymaga specjalnie wzmocniony sprzęt w celu dostania się do trudno dostępnych miejsc z lądu i wody. Niejednokrotnie próby będą musiały być pobierane kilka dni z rzędu w tych samych miejscach.

Planowane działania:

L.p.

Rok

Miejsce

Rodzaj działania

1.

2015

rzeka Słupia do Jez. Skrzynka przez J. Tuchlińskie, Jezioro Świniewo, Jezioro Czarne, Jezioro Junno, Rzeka Struga Puzdrowska, jezioro Długie, Rzeka Czarna Woda

I badanie – styczeń, luty: pobranie próbek wody określających stan początkowy wody;

II badanie – marzec, kwiecień, maj: badanie stanu wody, wykrycie źródeł zanieczyszczeń i ich likwidacja,

III badanie – czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień –monitoring wód i kontrola poprawy parametrów wody,

IV badanie – październik, listopad, grudzień, porównanie parametrów z próbą zero i ocena poprawy stanu środowiska)

 

2.

2016

rzeka Słupia do Jez. Skrzynka przez J. Tuchlińskie, Jezioro Świniewo, Jezioro Czarne, Jezioro Junno, Rzeka Struga Puzdrowska, jezioro Długie, Rzeka Czarna Woda

I badanie – styczeń, luty: pobranie próbek wody określających stan początkowy wody;

II badanie – marzec, kwiecień, maj: badanie stanu wody, wykrycie źródeł zanieczyszczeń i ich likwidacja,

III badanie – czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień –monitoring wód i kontrola poprawy parametrów wody,

IV badanie – październik, listopad, grudzień, porównanie parametrów z próbą zero i ocena poprawy stanu środowiska)

 

3.

2017

rzeka Słupia do Jez. Skrzynka przez J. Tuchlińskie, Jezioro Świniewo, Jezioro Czarne, Jezioro Junno, Rzeka Struga Puzdrowska, jezioro Długie, Rzeka Czarna Woda

I badanie – styczeń, luty: pobranie próbek wody określających stan początkowy wody;

II badanie – marzec, kwiecień, maj: badanie stanu wody, wykrycie źródeł zanieczyszczeń i ich likwidacja,

III badanie – czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień –monitoring wód i kontrola poprawy parametrów wody,

IV badanie – październik, listopad, grudzień, porównanie parametrów z próbą zero i ocena poprawy stanu środowiska)

 

4.

2018

rzeka Słupia do Jez. Skrzynka przez J. Tuchlińskie, Jezioro Świniewo, Jezioro Czarne, Jezioro Junno, Rzeka Struga Puzdrowska, jezioro Długie, Rzeka Czarna Woda

I badanie – styczeń, luty: pobranie próbek wody określających stan początkowy wody;

II badanie – marzec, kwiecień, maj: badanie stanu wody, wykrycie źródeł zanieczyszczeń i ich likwidacja,

III badanie – czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień –monitoring wód i kontrola poprawy parametrów wody,

IV badanie – październik, listopad, grudzień, porównanie parametrów z próbą zero i ocena poprawy stanu środowiska)

 

5.

2019

Rzeka Struga Puzdrowska, jezioro Długie

I badanie – styczeń, luty: pobranie próbek wody określających stan początkowy wody;

II badanie – marzec, kwiecień, maj: badanie stanu wody, wykrycie źródeł zanieczyszczeń i ich likwidacja,

III badanie – czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień –monitoring wód i kontrola poprawy parametrów wody,

IV badanie – październik, listopad, grudzień, porównanie parametrów z próbą zero i ocena poprawy stanu środowiska)

 

6.

2020

rzeka Słupia do Jez. Skrzynka przez J. Tuchlińskie, Jezioro Świniewo, Jezioro Czarne, Jezioro Junno, Rzeka Struga Puzdrowska, jezioro Długie, Rzeka Czarna Woda

I badanie – styczeń, luty: pobranie próbek wody określających stan początkowy wody;

II badanie – marzec, kwiecień, maj: badanie stanu wody, wykrycie źródeł zanieczyszczeń i ich likwidacja,

III badanie – czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień –monitoring wód i kontrola poprawy parametrów wody,

IV badanie – październik, listopad, grudzień, porównanie parametrów z próbą zero i ocena poprawy stanu środowiska)